Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

Vị trí tại: 378 Đường Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Sản phẩm: Bàn ghế nhựa nguyên sinh - Ghế sắt quầy bar