Sky Park Residence Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy

Sky Park Residence Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy

Vị trí tại: Sky Park Residence Tôn Thất Thuyết, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Sản phẩm: SOFA Set Outdoor - Spritz Table - Ghế nhựa nguyên sinh