KĐT Ecopark - Thị trấn Văn Giang - Hưng Yên

KĐT Ecopark - Thị trấn Văn Giang - Hưng Yên

Vị trí tại: chung cư Sky Oasis, KĐT Ecopark, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Sản phẩm: Bàn ăn chữ nhật 210 - Ghế Nhôm tay gỗ mặt vải Sling