Flamingo Đại Lải - Vĩnh Phúc

Flamingo Đại Lải - Vĩnh Phúc

Vị trí tại: Flamingo đại lải, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Sản phẩm: Bàn chữ nhật Juxt - Ghế nhựa nguyên sinh