Trần Hưng Đạo, Phường Quảng Yên, Quảng Ninh

Trần Hưng Đạo, Phường Quảng Yên, Quảng Ninh

Vị trí tại: Trần Hưng Đạo, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Sản phẩm: Bàn nhôm mở rộng 209/300 - Net Chair