Dự án Waterfront City

Dự án Waterfront City

Vị trí tại: Dự án Waterfront City, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Sảm phẩm: Ghế PANAMA